BIO


Åldersgänser


Innan en film får distribueras på den svenska marknaden måste den granskas av Statens Biografbyrå. De bedömer om filmen bör vara barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år.


Barntillåten

Filmen får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman.


Från 7 år

Man måste vara minst 7 år för att se filmen, i målsmans sällskap* får alla åldersgrupper se filmen. I sällskap med vuxen som fyllt 18 år äger barn under 7 år tillträde till filmer godkända från 7 år och barn som fyllt 7 år till filmer godkända från 11 år.  Vid föreställningar där åldersgränserna 7, 11 eller 15 år fastställts för tillträde, är biografpersonalen skyldig att i tveksamma fall kräva att vederbörande styrker sin ålder.


Från 11 år

Man måste vara minst 11 år för att se filmen, i målsmans sällskap* måste man vara minst 7 år.


Från 15 år

Till filmer med åldersgräns 15 år får barn mellan 11 och 14 år tillträde i sällskap med en vuxen som fyllt 18 år. Om en foajévärd eller annan biografanställd släpper in någon som är yngre så är detta ett direkt lagbrott.


Det är inte Svenljunga Kulturhus & Teaterbiograf eller Svenljunga Folketshusförening som satt upp dessa regler, men vi är ansvariga för att de efterföljs. För mer information går det bra att kontakta Statens Biografbyrå på statensbiografbyra.se


*Med Målsman menas en person som fyllt 18 år.


IMG_6633
IMG_7961
teater3
IMG_3188

Våra komfortabla biostolar som sponsrats av bygdens företag, föreningar, och privatpersoner.